Wiadomości

22 marca 2024

APEL PORZĄDKOWY

20 marca 2024r. odbył się w naszej szkole apel porządkowy. Jego celem było przypomnienie i omówienie zasad zachowania, które obowiązują uczniów w budynku szkoły i na terenie wokół szkoły. Pani Dyrektor zaakcentowała kwestie:
bezpiecznego i kulturalnego zachowanie w czasie przerw zarówno w budynku , jak i na terenie szkoły, przestrzegania kultury języka;
dbania o porządek i czystość we wszystkich przestrzeniach szkolnych (salach, korytarzach, toaletach, szatni itd.);
poszanowania mienia (ławki, krzesła, gabloty, tablice z dekoracjami, kosze na odpady itp.);  zakazu palenia wyrobów tytoniowych w szkole, na terenie szkoły i w jej pobliżu.
Zaproszona na apel p. aspirant Aneta Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie przypomniała naszym uczniom zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberzagrożeniami i hejtem w sieci. Uwrażliwiła na różne niebezpieczeństwa związane z zażywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz apelowała o uruchomienie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, z zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych spotkanych w realu i Internecie. Uczniowie mieli też przypomniane, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysu. Po apelu odbyło się spotkanie w klasach drugich prowadzone przez p. aspirant Anetę Kozłowską, która omówiła zjawisko cyberprzemocy oraz podała przykłady przejawów  przemocy rówieśniczej. Poruszyła też kwestie odpowiedzialności karnej oraz grożące konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.