Aktualności

26 kwietnia 2023
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH PROCEDURA POSTĘPOWANIA - CYBERPRZEMOC PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA
13 maja 2022
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
18 czerwca 2021
Regulamin wycieczek i wyjść Załącznik 1 - karta wycieczki Załącznik 2 -  policja Załącznik 3 - lista uczestników Załącznik 4 - regulamin uczestnika wycieczki Załącznik 5 - zgoda rodziców/opiekunów Załącznik 6 - preliminarz wycieczki
19 kwietnia 2021
Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? - kliknij
26 marca 2021
Cały komunikat do pobrania po kliknięciu w link
26 kwietnia 2023
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH PROCEDURA POSTĘPOWANIA - CYBERPRZEMOC PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA
13 maja 2022
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
18 czerwca 2021
Regulamin wycieczek i wyjść Załącznik 1 - karta wycieczki Załącznik 2 -  policja Załącznik 3 - lista uczestników Załącznik 4 - regulamin uczestnika wycieczki Załącznik 5 - zgoda rodziców/opiekunów Załącznik 6 - preliminarz wycieczki
19 kwietnia 2021
Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? - kliknij
26 marca 2021
Cały komunikat do pobrania po kliknięciu w link

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.