Wiadomości

27 marca 2021

DNI OTWARTE - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na spotkania online, które umożliwią poznanie różnych kierunków studiów i podjęcie właściwej decyzji edukacyjnej.
Przez dwa miesiące będziemy spotykać się na żywo online i opowiadać o studiach I stopnia. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy wykładowców, studentów i absolwentów. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. Wstęp jest wolny i nie trzeba posiadać konta na MS Teams, by oglądać wydarzenie na żywo.
 
Link do wydarzenia:  https://fb.me/e/2kPXhmzc7
Strona www projektu:  https://bit.ly/3eKUnnw
 
W najbliższym tygodniu 24 marca o godz. 18.00 na platformie MS Teams odbędzie wykład na temat cyfryzacji. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjZDQ2MTItODBkYy00N2FkLWFiYzUtZGQ3YmIzM2M3Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%225df9f566-519b-40a2-9047-dac5c1d0a61c%22%7d

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.