Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 
e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10

KONTAKT

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

   
   

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI I LO W BEŁCHATOWIE

W R. SZK. 2021/2022
 
 1. Budzyński Jarosław - wychowanie fizyczne
 2. Duszyńska Beata - podstawy przedsiębiorczości, informatyka
 3. Gapik Marcin - wychowanie fizyczne
 4. Gębala Magdalena - matematyka
 5. Gierula Anna - wychowanie fizyczne
 6. Gołębiowska Małgorzata - nauczyciel bibliotekarz, etyka
 7. Gorzela Tomasz - język angielski
 8. Gosławska Małgorzata - język polski
 9. Gralińska Jadwiga - język angielski
 10. Gromadzik Agnieszka - język francuski
 11. Herudzińska Dorota - matematyka
 12. Jersak Monika - historia, wiedza o społeczeństwie
 13. Jurkowska Lidia - fizyka
 14. Kacprzak Agnieszka - informatyka, podstawy przedsiębiorczości
 15. Kłysik Halina - chemia
 16. Komorowska Marlena - matematyka
 17. Kozioł Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie
 18. Koźma Maciej - geografia
 19. Krysztofik Małgorzata - język niemiecki, etyka
 20. Kuligowska Beata - wychowanie fizyczne
 21. Leonczak Ewelina - chemia
 22. ks. Matuszewski Adrian - religia
 23. Mirczak – Gosławska Magdalena - język niemiecki, wiedza o społeczeństwie
 24. Mospinek Justyna - matematyka
 25. ks. Niciński Piotr
 26. Roczek Elżbieta - język angielski
 27. Sawicka Dorota - biologia
 28. Siewiera - Paradecka Gabriela -  język niemiecki
 29. Spaliński Dariusz - język angielski
 30. Spalińska Justyna - język angielski
 31. Stepanów Jolanta - język polski
 32. Stępnik Lidia - pedagog szkolny
 33. Szubert Zbigniew - fizyka, informatyka
 34. Śliwiński Jerzy - matematyka
 35. Tomassy Ewa - język angielski
 36. Turlejska Magdalena - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
 37. Włodarczyk – Kucab Małgorzata - język polski
 38. Zalejska Joanna  - biologia
 39. Zielińska Aleksandra - język polski, nauczyciel bibliotekarz
 
 
 
WYCHOWAWCY KLAS W I LO W R. SZK. 2021/2022
IA Lidia Jurkowska
IB Beata Duszyńska
IF Gabriela Siewiera - Paradecka
IG Halina Kłysik
IE Małgorzta Gosławska
IIA Dorota Herudzińska
IIE Elżbieta Roczek

IIF

Marcin Gapik
IIG Dorota Sawicka
IIH Anna Gierula
IIIA Małgorzta Krysztofik
IIIAg Zbigniew Szubert
IIICg Ewelina Leonczak
IIICG2 Beata Kuligowska
IIIDFg Małgorzata Włodarczyk - Kucab
IIIE Marlena Komorowska
IIIEg Justyna Mospinek
IIIF Monika Jersak
IIIG1 Magdalena Turlejska
IIIGg Magdalena Gębala
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadra pedagogiczna