Kadra pedagogiczna

   
   

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI I LO W BEŁCHATOWIE

W R. SZK. 2023/2024
 
 1. Budzyński Jarosław - wychowanie fizyczne
 2. Duszyńska Beata - podstawy przedsiębiorczości, informatyka
 3. Gapik Marcin - wychowanie fizyczne
 4. Gębala Magdalena - matematyka
 5. Gierula Anna - wychowanie fizyczne
 6. Gołębiowska Małgorzata - nauczyciel bibliotekarz, etyka
 7. Gorzela Tomasz - język angielski
 8. Gosławska Małgorzata - język polski
 9. Gralińska Jadwiga - język angielski
 10. Gromadzik Agnieszka - język francuski
 11. Herudzińska Dorota - matematyka
 12. Jersak Monika - historia, wiedza o społeczeństwie
 13. Jurkowska Lidia - fizyka
 14. Kacprzak Agnieszka - informatyka, podstawy przedsiębiorczości
 15. Kłysik Halina - chemia
 16. Komorowska Marlena - matematyka
 17. Kozioł Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie
 18. Koźma Maciej - geografia
 19. Krysztofik Małgorzata - język niemiecki, etyka
 20. Kuligowska Beata - wychowanie fizyczne
 21. Leonczak Ewelina - chemia
 22. ks. Matuszewski Adrian - religia
 23. Mirczak – Gosławska Magdalena - język niemiecki, wiedza o społeczeństwie
 24. Mospinek Justyna - matematyka
 25. ks. Niciński Piotr
 26. Roczek Elżbieta - język angielski
 27. Sawicka Dorota - biologia
 28. Siewiera - Paradecka Gabriela -  język niemiecki
 29. Spaliński Dariusz - język angielski
 30. Spalińska Justyna - język angielski
 31. Stepanów Jolanta - język polski
 32. Stępnik Lidia - pedagog szkolny
 33. Szubert Zbigniew - fizyka, informatyka
 34. Śliwiński Jerzy - matematyka
 35. Tomassy Ewa - język angielski
 36. Turlejska Magdalena - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
 37. Włodarczyk – Kucab Małgorzata - język polski
 38. Zalejska Joanna  - biologia
 39. Zielińska Aleksandra - język polski, nauczyciel bibliotekarz
 
 
 
WYCHOWAWCY KLAS W I LO W R. SZK. 2021/2022
IA Marlena Komorowska
IB Agnieszka Kasprzyk
IC Dariusz Spaliński
IE Dominik Konieczny
IF Magdalena Turlejska
IG Jarosław Budzyński
IH Magdalena Mirczak - Gosławska

IIA

Magdalena Gębala
IIB Zbigniew Szubert
IIC Elżbieta Wichlińska
IID Jerzy Śliwiński
IIE Maciej Koźma
IIF Aleksandra Zielińska
IIG Jadwiga Gralińska
IIIA Lidia Jurkowska 
IIIB  Beata Duszyńska
IIIE
  Małgorzata Gosławska
IIIF

Tomasz Gorzela

IIIG
  Halina Kłysik
IVA
Dorota Herudzińska  
 
IVE
  Elżbieta Roczek
IVF Marcin Gapik
IVG Dorota Sawicka
IVH Anna Gierula
   
   
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.