Pedagog szkolny

 

 

W naszym liceum pedagogiem szkolnym jest   mgr LIDIA STĘPNIK.
 
Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w następujących terminach:
 
poniedziałek 08:00 - 14:00
wtorek 08:00 - 14:00
środa 08:00 - 13:15
czwartek 08:00 - 13:30
piątek 07:45 - 13:30

 

Pedagog jest dostępny również na dyżurze nauczycielskim.
 
Dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w każdą ostatnia środę miesiąca .
Zapisy u pedagoga.
 
Drogi Uczniu, uzyskasz pomoc, gdy:
 
 • nie radzisz sobie w nauce,
 
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami i/lub rówieśnikami,
 
 • przeżywasz stres związany ze szkołą i nie tylko,
 
 • masz poczucie ogromnego lęku, który towarzyszy Ci przez niemal cały dzień,
 
 • nic Cię nie cieszy, masz poczucie smutku i braku chęci do czegokolwiek,
 
 • dotknął Cię osobisty problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 
 • nie umiesz pomóc koledze/koleżance, którzy zmagają się z problemami,
 
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 
 
Drogi Rodzicu, uzyskasz pomoc, gdy:
 
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka i chcesz o tym porozmawiać,
 
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 
 • Twoje dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły,
 
 • potrzebujesz informacji na temat instytucji wspomagających rodzinę.
 
Przyjdź, porozmawiaj! Możesz sobie pomóc! Ty i Twoje problemy są dla nas bardzo ważne!
 
Czym zajmuje się psycholog- pedagog szkolny? 
na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
 
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
GARŚĆ SPRAWDZONYCH RAD - NOWA SZKOŁA!
 
Zostałeś przyjęty. Gratuluję!!! Widzisz, że nie było to trudne. Najłatwiejsze za Tobą. Teraz za to czeka Cię ciężka praca, inne przyjemności oraz moc wrażeń. W pierwszym miesiącu miałeś dużo klasówek sprawdzających Twoje wiadomości. Pozwoliło to nauczycielom zorientować się, co już wiesz.
 
1. Musisz nauczyć się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie będzie już dyktowała. Sam powinieneś wyłapywać rzeczy najważniejsze i zapisywać je, najlepiej czytelnie i w punktach.
2. Będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w szkole podstawowej.
3. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich pytań.
4. Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości.
5. Tutaj nie zaniżają ocen. Nie załamuj się niższymi ocenami.
6. Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Teraz taki szpan jest tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał zwracać na siebie uwagę.
7. Staraj się nie spóźniać na lekcje i bądź kulturalny. Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak oceny.
8. Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku.
9. Staraj się nie zwracać na siebie uwagi, noś strój czysty, schludny, nie wyzywający.
10. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy lub pedagoga.
11. Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w podstawówce. Nie zrażaj się tym, szukaj nowych przyjaciół.
12. Dystans między Tobą a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś, żeby on zrozumiał Ciebie.
13. Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą, myśl   POZYTYWNIE.
 
JAK BYĆ SKUTECZNYM RODZICEM NASTOLATKA?
 
 Aby być skutecznym rodzicem, nie wystarczy tylko znać siebie. Równie ważna jest znajomość własnego dziecka. Rodzice zakładają, że ich powierzchowne obserwacje zachowań swoich synów i córek są rzeczywiście prawdziwą informacją o tym, jakie naprawdę są ich dzieci. Jednak dzieci nie zawsze są takie, jakie zdają się być. Gdy nie ma rodziców pobliżu, mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Mając koło siebie rodziców lub innych dorosłych, nastolatki mogą być uprzejme i posłuszne, doprowadzając ich do przekonania, że wszystko jest w porządku. Łatwowierni rodzice zazwyczaj zbyt późno odkrywają, że ich dzieci wciągnęły się w jakieś destrukcyjne działania lub co najmniej zachowują się niewłaściwie. I tak dochodzimy do istoty zaufania. Uważamy, że żadnemu nastolatkowi nie można ufać w stu procentach. Dlaczego? Nie dlatego, że nastolatki są z natury nieszczere, często kłamią i wprowadzają w błąd, lecz dlatego, że są niedojrzałe. Młodzi ludzie ciągle muszą wybierać pomiędzy tym, co sprawia im przyjemność, a tym, co jest możliwe do zaakceptowania przez rodziców. Niedojrzałość oznacza, że w pewnych sytuacjach pragnienia biorą górę.
 Jeżeli rodzice powątpiewają w uczciwość swoich dzieci, to nie tylko mają prawo, ale wręcz moralny obowiązek dociekać prawdy. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że nastolatki potrzebują prywatności. Czas spędzany samotnie i niekontrolowane kontakty z przyjaciółmi są ważne. Ale sygnały ostrzegające o destrukcyjnych związkach, zbyt wczesnej aktywności seksualnej, nawiązywaniu stosunków z grupami rówieśniczymi znanymi ze złego zachowania czy też o piciu alkoholu lub zażywaniu narkotyków trzeba sprawdzić. Nastolatek zaangażowany w niepożądane działania celowo będzie wprowadzał w błąd, zaprzeczał i ukrywał takie informacje.
 Innym sposobem sprawdzania zachowań jest kontrolowanie, gdzie nastolatki przebywają i co robią. Rodzice nie muszą wierzyć, że opieka innych dorosłych nad ich dziećmi gwarantuje im dostateczne bezpieczeństwo. Powinni rutynowo rozmawiać z rodzicami przyjaciół swoich dzieci, upewniając się, że wartości i oczekiwania wyznawane przez tychże rodziców są spójne z ich własnymi. Rodzice powinni bezwarunkowo kochać swoje dzieci. Kochać niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, niedoskonałe czy wspaniałe, uczciwe czy nieuczciwe. Ale zaufanie nie może być bezwarunkowe. Zaufanie musi opierać się na odpowiedzialnym i uczciwym zachowaniu. Zaufanie jest rzeczą względną i stopniowalną. Miłość powinna być bezwarunkowa. Zaufanie nie.
 
RODZICOM POLECAM LEKTURY KSIĄŻEK:
 
1.      John S. Leite, J.Kip Parrish „Wychowanie skuteczne”
 
2.      Wanda Papis „Życie i miłość”
 
3.      Elżbieta i Czesław Ryszka „Dom na skale”
 
4.      Maria Braun-Gałkowska „Psychologia domowa”
 
5.      Genevieve Hone, Julien Mercure „Oni już dorastają”
 
6.      Teresa Król, Maria Ryś „Wędrując ku dorosłości”
 
JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z RODZICAMI I NIE TYLKO Z RODZICAMI?
 
 • Dotrzymuj złożonych obietnic.

 • Wypełniaj swoje obowiązki.

 • Mów prawdę.

 • Pracuj nad swoim charakterem.

 • Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).

 • Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.

 • Nie żałuj swojego czasu dla innych.

 • Kiedy coś zrobiłeś źle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.

 • Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.

 • Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.

 • Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.

 • Nie potępiaj ludzi.

 • Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

 
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:
 
1. Zastanów się, co jest problemem w danej sytuacji i czy masz wpływ na zmianę.
2. Postaw sobie realne cele. Sposób, w jaki stawiamy sobie cele, ma decydujący wpływ na efektywność ich realizacji. Formułuj więc cele pozytywne i mierzalne.
3. Zrób plan działania:
 • Jakie  umiejętności są mi potrzebne do osiągnięcia tego celu?

 • Jaką wiedzą powinienem dysponować?

 • Co może zahamować postęp?

 • Czy istnieje lepszy sposób rozwiązania postawionych zadań?

4. Oceń skuteczność działania.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.