Psycholog szkolny

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

 

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 11.30

WTOREK 7.30 - 11.30

ŚRODA 7.30 - 11.30

CZWARTEK 7.30 - 10.30

PIĄTEK 7.30 - 11.30

 

Umawianie się na konsultacje


W nagłych sytuacjach (potrzeba doraźnego wsparcia) - zapraszam do gabinetu "z
marszu" ;), także na przerwach. Jest również możliwość skorzystania z dłuższej (ok. 45
minut) konsultacji - w tym wypadku proszę o wcześniejszą wiadomość w celu umówienia
się na spotkanie (mailowo: ula.szymczak19@gmail.com lub przez dziennik elektroniczny).
Jest to o tyle istotne, ponieważ prowadzę zajęcia w klasach w różnych godzinach, będę się
starać umawiać konsultacje tak, by uczeń miał pełen komfort rozmowy (w ich trakcie
często są poruszane bardzo delikatne i wrażliwe kwestie).

 

Konsultacja w czasie lekcji
Warunkiem skorzystania z konsultacji w trakcie trwania lekcji jest uzupełnienie
przez ucznia wiedzy z zajęć, które opuści na rzecz konsultacji. Obowiązkiem ucznia jest
poinformowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia o opuszczeniu lekcji.

Zakres pomocy – z jakimi trudnościami zgłaszać się do psychologa szkolnego?

 

Uczniowie
Potrzeba zrozumienia, wysłuchania, wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach;
* Potrzeba wsparcia w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami, zwłaszcza:
złością, frustracją, rozczarowaniem, poczuciem odrzucenia, niezrozumienia i izolacji,
zaniżonym poczuciem własnej wartości;
* Pomoc w nauce identyfikowania i nazywania własnych emocji oraz adekwatnych
sposobów ich wyrażania;
* Pomoc w radzeniu sobie z presją wyników szkolnych, presją rówieśniczą;
* Praca nad rozwojem empatii, poprawą relacji rówieśniczych lub z istotnymi dla ucznia
osobami,
* Pomoc w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem i emocjami odczuwanymi i/lub
interpretowanymi jako negatywne (lęk, niepokój, smutek, strach, nuda).

 

Nauczyciele / Rodzice
* Pomoc w zrozumieniu motywów „trudnego” zachowania dziecka, wsparcie w
trudnościach w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko;
* Wsparcie w poprawie komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko; pomoc w
dotarciu do dziecka/ucznia;
* Wsparcie emocjonalne;
* Doradztwo w zakresie zewnętrznych specjalistów (terapeuci, psychiatrzy), z którymi
można kontynuować pracę poza szkołą (jeśli zalecane);
* Psychoedukacja związana z najczęściej spotykanymi objawami zaburzeń
emocjonalnych, osobowościowych oraz spektrum autyzmu.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.