Wiadomości

13 września 2021

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNA

 

 

https://wolmed.pl/poradnie-psychologiczno-terapeutyczne/

 

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin w nowych poradniach WOLMED

Mamy przyjemność poinformować, że Klinika Wolmed wygrała konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskała kontrakt na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Terapeutycznych dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin w Bełchatowie.

Placówka oferują bezpłatne wsparcie zespołu psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Poradnia oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18. lub 21 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców.

By skorzystać z pomocy nie trzeba mieć skierowania, należy być osobą ubezpieczoną. Pomoc jest bezpłatna, ramach NFZ. Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bezpośrednio w poradniach oraz w formie tele- i videoporad.

 

Oferta poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a

odczuwają lęk, niepokój związany z obecną sytuacją związaną z COVID-19, wprowadzeniem nauki zdalnej, niepewnością związaną z egzaminem ośmioklasisty czy egzaminem maturalnym

mają problemy emocjonalne i zachowaniamają trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami

doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych

doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych

cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych

są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej

przejawiają symptomy uzależnienia od ekranów

 

W poradniach świadczone są następujące usługi:

porada psychologiczna diagnostyczna

porada psychologiczna

sesja psychoterapii indywidualnej

sesja psychoterapii rodzinnej

sesja psychoterapii grupowej

sesja wsparcia psychospołecznego

wizyta, porada domowa lub środowiskowa

 

Rejestracja w poradniach jest czynna:

poniedziałek godz. 10.00-18.00

wtorek – piątek godz. 8.00-15.00

Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie:

Bełchatów, ul. Opalowa 9, tel. 44 633 78 99 lub 721 022 622

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.