Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 
e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10

KONTAKT

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Prezydium Rady Rodziców
• Justyna Stasiak II A – Przewodnicząca Rady Rodziców
• Arkadiusz Kubik I E – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
• Monika Michel III DF – Sekretarz
• Małgorzata Markiewicz – Święciak III F – Zastępca sekretarza
• Katarzyna Załoga III CG2– Skarbnik
• Małgorzata Tomczyk II H – Drugi Skarbnik
• Joanna Łachacz II E – Łącznik
 
Komisja rewizyjna:
• I F Marzena Polak
• III AG Joanna Jurowska
• III GG Weronika Jaksa
 
 
AKTUALNE KONTO RADY RODZICÓW
88 1240 3158 1111 0011 0222 1672

Rada Rodziców