Wiadomości

26 marca 2021

ŚNIEŻNY DEKALOG

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
 
 
 
Na potrzeby powyższej akcji została uruchomiona strona internetowa:
 
 
na której dostępne są materiały informacyjne oraz pliki do pobrania
w formie elektronicznej.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5marca 2021 r.
pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spotfilmowy oraz przesłanie
jej na adres Biura Prewencji Komendy GłównejPolicji ul. Puławska
148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnionąkartą zgłoszenia
podpisaną przez Opiekuna.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.
 
Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.