Wiadomości

03 lutego 2023

STYPENDIA NAUKOWE

Od 24.01.2023 do 17.02.2023 należy składać wnioski XVII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Uczeń samodzielnie wypełniony wniosek ( zał. Nr 1) i podpisaną „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych” a pobranych ze strony

(https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2023-rok-xvii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego)

w kategorii "uczeń" składa swoją propozycję do wicedyrektora szkoły (wypełniony komputerowo załącznik ) w terminie do 13.02.2023 r. (poniedziałek ).

 

Maksymalny czas z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium to ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku. (szczegóły w ogłoszeniu Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego)

 

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2023-rok-xvii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.