Wiadomości

20 grudnia 2023

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Szanowni Państwo,

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 8 stycznia do 2 lutego 2024 r.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły określają dyrektorzy szkół.

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

· nie ma konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;

·   określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i do składania wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w przesłanym Ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN

ZAŁACZNIK - WNIOSEK UCZNIA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.