Wiadomości

28 kwietnia 2023

UWAGA MATURZYSTO

UWAGA MATURZYSTO (Formuła 2023)

 

Na egzamin wchodzimy zgodnie z listą SIOEO (klasami alfabetycznie)
Uczniowie zdający egzamin w sali gimnastycznej nr1 zgłaszają się 45 minut przed egzaminem:
- zdający egzamin o godz. 9 00 przychodzą na godz. 8 15
Uczniowie zdający egzamin w izbach lekcyjny zgłaszają się 30 minut przed egzaminem:
- zdający egzamin o godz. 9 00, przychodzą na godz. 8 30
- zdający egzamin o godz. 14 00, przychodzą na godz. 13 30

 

Przypominamy, każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego musi przed wejściem okazać się dowodem osobistym.
Przybory zgodnie z komunikatem CKE. Szkoła zapewnia wyłącznie: „tablice” (biologia, chemia, fizyka, matematyka), lupy, kalkulatory proste- biologia, geografia, matematyka.
Reszta dopuszczonych przyborów we własnym zakresie ( np. linijka, cyrkiel, kalkulator naukowy -chemia, fizyka)

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.