Wiadomości

09 grudnia 2022

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM 2. I 3. STOPNIA ALARMOWEGO CRP

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM 2. I 3. STOPNIA ALARMOWEGO CRP

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) w myśl zarządzenia: nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia stopni alarmowych dla drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP. Premier zarządził przedłużenie obowiązywania drugiego stopnia alarmowego BRAVO a także CHARLIE-CRP do końca lutego 2023 r. włącznie.
Oznacza to dla szkół i placówek oświatowych bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych na teren szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organ administracji rządowej.
Do osób postronnych zalicza się inne osoby niż: uczniowie, rodzice uczniów (opiekunowie prawni),pracownicy szkoły.
Osoby, które chcą załatwić sprawy urzędowe w szkole prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ( 44 6322010 ) i umówienie terminu
wizyty, w innym przypadku przygotowanie dowodu tożsamości, celem weryfikacji przed wejściem na teren szkoły.
Za utrudnienia przepraszamy.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.