Wiadomości

23 września 2021

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W dniach 20 – 21 września 2021r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Celem warsztatów było podniesienie bezpieczeństwa uczniów szczególnie w sytuacjach sprzyjających zachowaniom ryzykownym. Miały one na celu zmniejszenie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących w zakresie zachowań ryzykownych.
Warsztaty pozwoliły uczestnikom nabyć nową i uporządkować już posiadaną wiedzę dotyczącą uzależnień, przemocy oraz zdrowego stylu życia. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności pozwoliły zwiększyć bezpieczeństwo w środowisku rówieśniczym. Ważnym elementem prowadzonych warsztatów było wyposażenie młodych ludzi w wiedzę na temat tzw. czynników chroniących, czyli cech, sytuacji i warunków zwiększających odporność na zachowania ryzykowne i szanse na dobre życie.
Warsztaty prowadził Tomasz Kołodziejczyk - specjalista terapii uzależnień, socjolog, terapeuta w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, współautor programu profilaktyki szkolnej "Spójrz Inaczej", trener treningu interpersonalnego PTP, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.